ariomex.com

بیانیه افشای ریسک

کاربران آریومکس می‌باید قبل از انجام معاملات و استفاده از خدمات آریومکس در مورد ریسک‌های موجود در بازارهای رمزارز اطلاع داشته باشند. مطالعه این بخش به منظور آگاه‌سازی کاربران در مورد همین ریسک‌های موجود است و معامله‌گران باید با توجه به شخصیت و میزان ریسک‌پذیری خود، نوع معاملات را انتخاب کنند. بدیهی است ورود کاربران به پلتفرم معاملاتی آریومکس و استفاده از خدمات آن، به منزله پذیرفتن این شرایط و داشتن آگاهی کامل نسبت به خطرات و ریسک‌های موجود است.

۱. ریسک معاملات (ترید):
کاربران بر اساس کاراکتر و شخصیت خود و با قبول ریسک‌های موجود در مارکت (بازار) شروع به معامله می‌کنند و ضرر احتمالی یکی از این ریسک ها می‌باشد که همواره در تمام بازارهای مالی دنیا و ارزهای دیجیتال وجود دارد. در واقع این را به عنوان کاربر آریومکس باید پذیرفت که به علت وجود نوسانات بسیار زیاد در این حوزه، قیمت‌ها می‌توانند در اندک زمان ممکن به شدت تغییر کنند و این موجب سود و ضررهایی شود. نحوه مواجهه با این تغییرات ناگهانی، ارتباط مستقیمی با تیپ شخصیتی و کاراکتر معامله‌گر دارد. پس ابتدا شخصیت خود را ارزیابی نموده و سپس تصمیم به فعالیت بگیرید.

۲. تنها شخصی که مسئول معاملات و سود و ضرر شما می‌باشد، خودتان هستید بنابراین به منظور به حداقل رساندن ضرر و زیان‌های احتمالی، تمامی جوانب اعم از اخبار و تحلیل بنیادی، تکنیکال و غیره را بسنجید.

۳. آریومکس در مورد ریسک ارتباطات اینترنتی و قطعی اینترنت و خطاهایی از این قبیل که ممکن است در معاملات شما تاثیرگذار باشند، مسئولیتی ندارد.

۴. در مورد نقل و انتقال‌ بر بسترهای موجود و شبکه های انتقال رمزارز در پلتفرم معاملاتی، آریومکس صرفا به درخواست‌های نقل و انتقال کاربران رسیدگی می‌کند و هرگونه خطا مانند ترافیک شبکه‌ای خاص در یک زمان و یا وارد نمودن اشتباه آدرس کیف پول مقصد توسط کاربر، به عهده آریومکس نمی‌باشد و مسئولیتی برای آریومکس ایجاد نمی‌کند.

۵. آریومکس در مورد سیاست هایی که کشورهای مختلف در مورد ارزهای دیجیتال اتخاذ می‌کنند و موجب ریزش یا صعود قیمت می‌شوند مسئولیتی ندارد و صرفا یک پلتفرم معاملات ایرانی است.

۶. سرمایه گذاری در ارزهای دیجیتال یک سرمایه گذاری پرریسک است و در مواقعی می‌تواند کل سرمایه شما را مورد تهدید قرار دهد. آریومکس در انتخاب رمزارزهای قابل معامله در پلتفرم خود، نهایت دقت و حساسیت را به کار می‌گیرد. از این رو کلیه رمزارزها پیش از افزوده شدن به بازارهای معاملاتی اعتبارسنجی شده و مستندات آنها بررسی و ارزیابی می گردند. اما احتمال هر سناریوی غیرقابل پیش‌بینی در حوزه ارزهای دیجیتال دور از ذهن نیست (همانند انحلال تیم پروژه رمزارز مربوطه). پیش‌فرض آریومکس، آگاهی تمامی کاربران در مورد این گونه خطرات است.

Ariomex users should be aware of the risks in cryptocurrency markets before trading and using Ariomex services. The aim of this section is to inform users about these risks. Traders should choose the type of trades based on their personality and level of risk. Obviously, registering in Ariomex trading platform and using its services, means accepting these conditions and being fully aware of the market’s risks and dangers.

1.Trading risks:
Users start trading based on their character and accepting the risks in the market. The potential loss is one of these risks that always exists in all financial markets and cryptocurrencies. In fact, as an Ariomex user, it must be realized that due to the many fluctuations in this market, prices can change drastically in a very short time, and this can lead to gains and losses. The way to deal with these changes is directly related to the personality type and character of the trader. Thus, Traders should first evaluate their personality and then decide to take action.

2. Traders are the only ones responsible for their trades, profits and losses, so in order to minimize potential losses,they should evaluate all aspects, including news, fundamental and technical analysis.

3. Ariomex is not responsible for Internet interruptions and errors and any kind of Internet connection risks that may affect your trades.

4. For Transactions on existing cryptocurrency networks and blockchains in this platform, Ariomex only handles user requests and any errors such as traffic of specific networks at any time or incorrect destination wallet address entry by the user, Is not the responsibility of Ariomex and does not create any liability for Ariomex.

5. Ariomex is not responsible for different countries' policies and laws for cryptocurrency and its effects on fall or rise of prices. Ariomex is only an Iranian trading platform.

6. Investing in cryptocurrency is extremely risky and can sometimes threaten your entire funds. Ariomex applies the maximum care and sensitivity in selecting tradable cryptocurrencies on its platform. Therefore, all cryptocurrencies are validated before being added to the platform and their documentation is reviewed and evaluated. But the possibility of any unpredictable scenario in the field of cryptocurrency is not far-fetched (such as the dissolution of the project team). Ariomex's default assumption is that all users are aware of such risks.