آریومکس پلت فرم خرید و فروش بیتکوین و ارز های دیجیتالبیتکوین کش

خرید و فروش بیتکوین کش

بازار معاملاتی بیتکوین کش

بیتکوین کش چیست؟

خرید بیتکوین کش

بیتکوین کش

قیمت بیتکوین کش

فروش بیتکوین کش

خرید و فروش بیتکوین کش

نحوه خرید بیتکوین کش

نحوه خرید و فروش بیتکوین کش

آموزش خرید و فروش بیتکوین کش

چگونه بیتکوین کش بخرم؟

فروش بیتکوین کش در ایران

سایت خرید و فروش بیتکوین کش

خرید و فروش فوری بیتکوین کش

فروش بیتکوین کش

فروش بیتکوین کش به ریال

خرید بیتکوین کش به ریال

صرافی ارز دیجیتال

خرید و فروش بیتکوین کش

خرید و فروش بیتکوین کش

ریپل به دلار


ریپل به تومان


ریپل به اتریوم


ریپل به بیت کوین


مونرو به دلار


مونرو به تومان


مونرو به اتریوم


مونرو به بیت کوین


استلار به دلار


استلار به تومان


استلار به بیت کوین


دلار به تومان


ترون به دلار


ترون به تومان


ترون به بیت کوین


اونتولوژی به دلار


اونتولوژی به تومان


اونتولوژی به بیت کوین


نئو به دلار


نئو به تومان


نئو به اتریوم


نئو به بیت کوین


لایت کویت به دلار


لایت کوین به تومان


لایت کوین به اتریوم


لایت کوین به بیت کوین


لینک به دلار


لینک به تومان


لینک به بیت کوین


نئو گاز به دلار


نئو گاز به تومان


نئو گاز به بیت کوین


اتریوم به دلار


اتریوم به تومان


اتریوم به بیت کوین


اتریوم کلاسیک به دلار


اتریوم کلاسیک به تومان


اتریوم کلاسیک به بیت کوین


ای‌او‌اس به دلار


ای‌و‌اس به تومان


ای‌او‌اس به بیت کوین


دش به دلار


دش به تومان


دش به اتریوم


دش به بیت کوین


بیت کوین به دلار


بایننس کوین به دلار


بایننس کوین به تومان


بایننس کوین به اتریوم


بایننس کوین به بیت کوین


بیت کوین کش به دلار


بیت کوین کس به تومان


بیت کوین کش به بیت کوین


کازموس به دلار


کزموس به تومان


کازموس به بیت کوین


assets introduction BTC


assets introduction


ورود


ثبت نام

ariomex.com
{{'exchange_pro.total_assets' | translate}}
{{sum_total_balance().irt}} ******** IRT ≈ {{sum_total_balance().btc}} ******** BTC
{{first_coin | uppercase}}/{{second_coin | uppercase}}
  • {{"exchange_pro.full_chart"|translate}}
  • {{number_format(orderbook_data.last_trades[0].price, 'price')}} {{second_coin | uppercase}}

    {{get_24h_change() | number:3}} %

  • {{'exchange_pro.24hmax' | translate}} {{number_format(get_24h_max(), 'price')}} {{second_coin | uppercase}}
  • {{'exchange_pro.24hmin' | translate}} {{number_format(get_24h_min(), 'price')}} {{second_coin | uppercase}}
  • {{'exchange_pro.24hvol' | translate}} {{number_format(get_24h_vol(), 'volume')}} {{first_coin | uppercase}}
{{'exchange_pro.open_orders' | translate}}
{{'exchange_pro.last_trades' | translate}}
{{'exchange_pro.pair' | translate}} {{'exchange_pro.price' | translate}} {{'exchange_pro.amount' | translate}} {{'exchange_pro.total_' | translate}} {{'exchange_pro.filled' | translate}} {{'order_history.fee_percent' | translate}} {{'exchange_pro.type' | translate}} {{'exchange_pro.time' | translate}}
{{n.pair | uppercase}} {{number_format_market(n.price, n.pair)}} {{number_format_coin(n.vol, coin_data.coin_data[n.first_coin].coin_precision)}} {{number_format_market(n.vol * n.price, n.pair)}} {{(n.filled / n.vol) * 100 | number:3}} % {{(n.m_fee) * 100 | number:4}} % {{'exchange_pro.' + n.bid_ask | translate}} {{unix_to_date(n.time)}}
{{'exchange_pro.pair' | translate}} {{'exchange_pro.price' | translate}} {{'exchange_pro.amount' | translate}} {{'exchange_pro.fee' | translate}} {{'exchange_pro.type' | translate}} {{'exchange_pro.time' | translate}}
{{n.pair | uppercase}} {{number_format(n.price, 'price')}} {{number_format(n.volume, 'volume')}} {{n.type === 'bid' ? number_format(n.fee, 'volume') : number_format(n.fee, 'price')}} {{n.type === 'bid' ? n.fc : n.sc | uppercase}} {{n.type | uppercase}} {{unix_to_date(n.time)}}
ariomex

No data

{{'exchange_pro.price' | translate}} {{'exchange_pro.amount' | translate}} ({{first_coin | uppercase}}) {{'exchange_pro.sum' | translate}} ({{first_coin | uppercase}}) {{'exchange_pro.sum' | translate}} ({{second_coin | uppercase}})
{{number_format(n.price, 'price')}} {{number_format(n.vol, 'volume')}} {{number_format(get_sum_amount('ask', $index), 'volume')}} {{number_format(get_sum_amount_total('ask', $index), 'price')}}
{{number_format(orderbook_data.last_trades[0].price, 'price')}} ≈ {{get_estimated_value()}} ({{second_coin !== 'irt' ? 'IRT' : 'USDT'}})
{{get_spread() | number:3}} %
{{number_format(n.price, 'price')}} {{number_format(n.vol, 'volume')}} {{number_format(get_sum_amount('bid', $index), 'volume')}} {{number_format(get_sum_amount_total('bid', $index), 'price')}}
{{'exchange_pro.real_time_transactions' | translate}}
{{'exchange_pro.price' | translate}} {{'exchange_pro.amount' | translate}} ({{first_coin | uppercase}}) {{'exchange_pro.time' | translate}}
{{number_format(n.price, 'price')}} {{number_format(n.volume, 'volume')}} {{unix_to_date(n.time, 'false')}}
{{"exchange_pro.buy"|translate}}
{{"exchange_pro.sell"|translate}}
{{"exchange_pro.limit"|translate}}
{{"exchange_pro.market"|translate}}
{{"exchange_pro.sltp"|translate}}
{{"exchange_pro.sl"|translate}}
{{'exchange_pro.available' | translate}}: {{number_format(get_available_balance(second_coin), 'price')}} {{second_coin | uppercase}}
{{'exchange_pro.deposit' | translate}} {{second_coin | uppercase}}
{{'exchange_pro.available' | translate}}: {{number_format(get_available_balance(first_coin), 'volume')}} {{first_coin | uppercase}}
{{'exchange_pro.deposit' | translate}} {{first_coin | uppercase}}
25%
50%
75%
100%
25%
50%
75%
100%
25%
50%
75%
100%
25%
50%
75%
100%
25%
50%
75%
100%
25%
50%
75%
100%
25%
50%
75%
100%
25%
50%
75%
100%