آریومکس بزرگترین و حرفه ای ترین پلت فرم خرید و فروش لینک

خرید و فروش لینک

بازار معاملاتی لینک

لینک چیست؟

خرید لینک

لینک

قیمت لینک

فروش لینک

خرید و فروش لینک

نحوه خرید لینک

نحوه خرید و فروش لینک

آموزش خرید و فروش لینک

چگونه لینک بخرم؟

فروش لینک در ایران

سایت خرید و فروش لینک

خرید و فروش فوری لینک

فروش لینک

فروش لینک به ریال

خرید لینک به ریال

صرافی ارز دیجیتال

خرید و فروش لینک

خرید و فروش لینک

ریپل به دلار


ریپل به تومان


ریپل به اتریوم


ریپل به بیت کوین


مونرو به دلار


مونرو به تومان


مونرو به اتریوم


مونرو به بیت کوین


استلار به دلار


استلار به تومان


استلار به بیت کوین


دلار به تومان


ترون به دلار


ترون به تومان


ترون به بیت کوین


اونتولوژی به دلار


اونتولوژی به تومان


اونتولوژی به بیت کوین


نئو به دلار


نئو به تومان


نئو به اتریوم


نئو به بیت کوین


لایت کویت به دلار


لایت کوین به تومان


لایت کوین به اتریوم


لایت کوین به بیت کوین


لینک به دلار


لینک به تومان


لینک به بیت کوین


نئو گاز به دلار


نئو گاز به تومان


نئو گاز به بیت کوین


اتریوم به دلار


اتریوم به تومان


اتریوم به بیت کوین


اتریوم کلاسیک به دلار


اتریوم کلاسیک به تومان


اتریوم کلاسیک به بیت کوین


ای‌او‌اس به دلار


ای‌و‌اس به تومان


ای‌او‌اس به بیت کوین


دش به دلار


دش به تومان


دش به اتریوم


دش به بیت کوین


بیت کوین به دلار


بایننس کوین به دلار


بایننس کوین به تومان


بایننس کوین به اتریوم


بایننس کوین به بیت کوین


بیت کوین کش به دلار


بیت کوین کس به تومان


بیت کوین کش به بیت کوین


کازموس به دلار


کزموس به تومان


کازموس به بیت کوین


assets introduction BTC


assets introduction


ورود


ثبت نام

ariomex.com
{{'exchange_pro.total_assets' | translate}}
{{sum_total_balance().irt}} ******** IRT ≈ {{sum_total_balance().btc}} ******** BTC
{{first_coin | uppercase}}/{{second_coin | uppercase}}
  • {{"exchange_pro.full_chart"|translate}}
  • {{number_format(orderbook_data.last_trades[0].price, 'price')}} {{second_coin | uppercase}}

    {{get_24h_change() | number:3}} %

  • {{'exchange_pro.24hmax' | translate}} {{number_format(get_24h_max(), 'price')}} {{second_coin | uppercase}}
  • {{'exchange_pro.24hmin' | translate}} {{number_format(get_24h_min(), 'price')}} {{second_coin | uppercase}}
  • {{'exchange_pro.24hvol' | translate}} {{number_format(get_24h_vol(), 'volume')}} {{first_coin | uppercase}}
{{'exchange_pro.open_orders' | translate}}
{{'exchange_pro.last_trades' | translate}}
{{'exchange_pro.pair' | translate}} {{'exchange_pro.price' | translate}} {{'exchange_pro.amount' | translate}} {{'exchange_pro.total_' | translate}} {{'exchange_pro.filled' | translate}} {{'order_history.fee_percent' | translate}} {{'exchange_pro.type' | translate}} {{'exchange_pro.time' | translate}}
{{n.pair | uppercase}} {{number_format_market(n.price, n.pair)}} {{number_format_coin(n.vol, coin_data.coin_data[n.first_coin].coin_precision)}} {{number_format_market(n.vol * n.price, n.pair)}} {{(n.filled / n.vol) * 100 | number:3}} % {{(n.m_fee) * 100 | number:4}} % {{'exchange_pro.' + n.bid_ask | translate}} {{unix_to_date(n.time)}}
{{'exchange_pro.pair' | translate}} {{'exchange_pro.price' | translate}} {{'exchange_pro.amount' | translate}} {{'exchange_pro.fee' | translate}} {{'exchange_pro.type' | translate}} {{'exchange_pro.time' | translate}}
{{n.pair | uppercase}} {{number_format(n.price, 'price')}} {{number_format(n.volume, 'volume')}} {{n.type === 'bid' ? number_format(n.fee, 'volume') : number_format(n.fee, 'price')}} {{n.type === 'bid' ? n.fc : n.sc | uppercase}} {{n.type | uppercase}} {{unix_to_date(n.time)}}
ariomex

No data

{{'exchange_pro.price' | translate}} {{'exchange_pro.amount' | translate}} ({{first_coin | uppercase}}) {{'exchange_pro.sum' | translate}} ({{first_coin | uppercase}}) {{'exchange_pro.sum' | translate}} ({{second_coin | uppercase}})
{{number_format(n.price, 'price')}} {{number_format(n.vol, 'volume')}} {{number_format(get_sum_amount('ask', $index), 'volume')}} {{number_format(get_sum_amount_total('ask', $index), 'price')}}
{{number_format(orderbook_data.last_trades[0].price, 'price')}} ≈ {{get_estimated_value()}} ({{second_coin !== 'irt' ? 'IRT' : 'USDT'}})
{{get_spread() | number:3}} %
{{number_format(n.price, 'price')}} {{number_format(n.vol, 'volume')}} {{number_format(get_sum_amount('bid', $index), 'volume')}} {{number_format(get_sum_amount_total('bid', $index), 'price')}}
{{'exchange_pro.real_time_transactions' | translate}}
{{'exchange_pro.price' | translate}} {{'exchange_pro.amount' | translate}} ({{first_coin | uppercase}}) {{'exchange_pro.time' | translate}}
{{number_format(n.price, 'price')}} {{number_format(n.volume, 'volume')}} {{unix_to_date(n.time, 'false')}}
{{"exchange_pro.buy"|translate}}
{{"exchange_pro.sell"|translate}}
{{"exchange_pro.limit"|translate}}
{{"exchange_pro.market"|translate}}
{{"exchange_pro.sltp"|translate}}
{{"exchange_pro.sl"|translate}}
{{'exchange_pro.available' | translate}}: {{number_format(get_available_balance(second_coin), 'price')}} {{second_coin | uppercase}}
{{'exchange_pro.deposit' | translate}} {{second_coin | uppercase}}
{{'exchange_pro.available' | translate}}: {{number_format(get_available_balance(first_coin), 'volume')}} {{first_coin | uppercase}}
{{'exchange_pro.deposit' | translate}} {{first_coin | uppercase}}
25%
50%
75%
100%
25%
50%
75%
100%
25%
50%
75%
100%
25%
50%
75%
100%
25%
50%
75%
100%
25%
50%
75%
100%
25%
50%
75%
100%
25%
50%
75%
100%