آریومکس پلت فرم خرید و فروش بیتکوین و ارز های دیجیتالدلار تتر

خرید و فروش دلار تتر

بازار معاملاتی دلار تتر

دلار تتر چیست؟

خرید دلار تتر

دلار تتر

قیمت دلار تتر

فروش دلار تتر

خرید و فروش دلار تتر

نحوه خرید دلار تتر

نحوه خرید و فروش دلار تتر

آموزش خرید و فروش دلار تتر

چگونه دلار تتر بخرم؟

فروش دلار تتر در ایران

سایت خرید و فروش دلار تتر

خرید و فروش فوری دلار تتر

فروش دلار تتر

فروش دلار تتر به ریال

خرید دلار تتر به ریال

صرافی ارز دیجیتال

خرید و فروش دلار تتر

خرید و فروش دلار تتر

ریپل به دلار


ریپل به تومان


ریپل به اتریوم


ریپل به بیت کوین


مونرو به دلار


مونرو به تومان


مونرو به اتریوم


مونرو به بیت کوین


استلار به دلار


استلار به تومان


استلار به بیت کوین


دلار به تومان


ترون به دلار


ترون به تومان


ترون به بیت کوین


اونتولوژی به دلار


اونتولوژی به تومان


اونتولوژی به بیت کوین


نئو به دلار


نئو به تومان


نئو به اتریوم


نئو به بیت کوین


لایت کویت به دلار


لایت کوین به تومان


لایت کوین به اتریوم


لایت کوین به بیت کوین


لینک به دلار


لینک به تومان


لینک به بیت کوین


نئو گاز به دلار


نئو گاز به تومان


نئو گاز به بیت کوین


اتریوم به دلار


اتریوم به تومان


اتریوم به بیت کوین


اتریوم کلاسیک به دلار


اتریوم کلاسیک به تومان


اتریوم کلاسیک به بیت کوین


ای‌او‌اس به دلار


ای‌و‌اس به تومان


ای‌او‌اس به بیت کوین


دش به دلار


دش به تومان


دش به اتریوم


دش به بیت کوین


بیت کوین به دلار


بایننس کوین به دلار


بایننس کوین به تومان


بایننس کوین به اتریوم


بایننس کوین به بیت کوین


بیت کوین کش به دلار


بیت کوین کس به تومان


بیت کوین کش به بیت کوین


کازموس به دلار


کزموس به تومان


کازموس به بیت کوین


assets introduction BTC


assets introduction


ورود


ثبت نام

ariomex.com
{{'exchange_pro.total_assets' | translate}}
{{sum_total_balance().irt}} ******** IRT ≈ {{sum_total_balance().btc}} ******** BTC
{{first_coin | uppercase}}/{{second_coin | uppercase}}
  • {{"exchange_pro.full_chart"|translate}}
  • {{number_format(orderbook_data.last_trades[0].price, 'price')}} {{second_coin | uppercase}}

    {{get_24h_change() | number:3}} %

  • {{'exchange_pro.24hmax' | translate}} {{number_format(get_24h_max(), 'price')}} {{second_coin | uppercase}}
  • {{'exchange_pro.24hmin' | translate}} {{number_format(get_24h_min(), 'price')}} {{second_coin | uppercase}}
  • {{'exchange_pro.24hvol' | translate}} {{number_format(get_24h_vol(), 'volume')}} {{first_coin | uppercase}}
{{'exchange_pro.open_orders' | translate}}
{{'exchange_pro.last_trades' | translate}}
{{'exchange_pro.pair' | translate}} {{'exchange_pro.price' | translate}} {{'exchange_pro.amount' | translate}} {{'exchange_pro.total_' | translate}} {{'exchange_pro.filled' | translate}} {{'order_history.fee_percent' | translate}} {{'exchange_pro.type' | translate}} {{'exchange_pro.time' | translate}}
{{n.pair | uppercase}} {{number_format_market(n.price, n.pair)}} {{number_format_coin(n.vol, coin_data.coin_data[n.first_coin].coin_precision)}} {{number_format_market(n.vol * n.price, n.pair)}} {{(n.filled / n.vol) * 100 | number:3}} % {{(n.m_fee) * 100 | number:4}} % {{'exchange_pro.' + n.bid_ask | translate}} {{unix_to_date(n.time)}}
{{'exchange_pro.pair' | translate}} {{'exchange_pro.price' | translate}} {{'exchange_pro.amount' | translate}} {{'exchange_pro.fee' | translate}} {{'exchange_pro.type' | translate}} {{'exchange_pro.time' | translate}}
{{n.pair | uppercase}} {{number_format(n.price, 'price')}} {{number_format(n.volume, 'volume')}} {{n.type === 'bid' ? number_format(n.fee, 'volume') : number_format(n.fee, 'price')}} {{n.type === 'bid' ? n.fc : n.sc | uppercase}} {{n.type | uppercase}} {{unix_to_date(n.time)}}
ariomex

No data

{{'exchange_pro.price' | translate}} {{'exchange_pro.amount' | translate}} ({{first_coin | uppercase}}) {{'exchange_pro.sum' | translate}} ({{first_coin | uppercase}}) {{'exchange_pro.sum' | translate}} ({{second_coin | uppercase}})
{{number_format(n.price, 'price')}} {{number_format(n.vol, 'volume')}} {{number_format(get_sum_amount('ask', $index), 'volume')}} {{number_format(get_sum_amount_total('ask', $index), 'price')}}
{{number_format(orderbook_data.last_trades[0].price, 'price')}} ≈ {{get_estimated_value()}} ({{second_coin !== 'irt' ? 'IRT' : 'USDT'}})
{{get_spread() | number:3}} %
{{number_format(n.price, 'price')}} {{number_format(n.vol, 'volume')}} {{number_format(get_sum_amount('bid', $index), 'volume')}} {{number_format(get_sum_amount_total('bid', $index), 'price')}}
{{'exchange_pro.real_time_transactions' | translate}}
{{'exchange_pro.price' | translate}} {{'exchange_pro.amount' | translate}} ({{first_coin | uppercase}}) {{'exchange_pro.time' | translate}}
{{number_format(n.price, 'price')}} {{number_format(n.volume, 'volume')}} {{unix_to_date(n.time, 'false')}}
{{"exchange_pro.buy"|translate}}
{{"exchange_pro.sell"|translate}}
{{"exchange_pro.limit"|translate}}
{{"exchange_pro.market"|translate}}
{{"exchange_pro.sltp"|translate}}
{{"exchange_pro.sl"|translate}}
{{'exchange_pro.available' | translate}}: {{number_format(get_available_balance(second_coin), 'price')}} {{second_coin | uppercase}}
{{'exchange_pro.deposit' | translate}} {{second_coin | uppercase}}
{{'exchange_pro.available' | translate}}: {{number_format(get_available_balance(first_coin), 'volume')}} {{first_coin | uppercase}}
{{'exchange_pro.deposit' | translate}} {{first_coin | uppercase}}
25%
50%
75%
100%
25%
50%
75%
100%
25%
50%
75%
100%
25%
50%
75%
100%
25%
50%
75%
100%
25%
50%
75%
100%
25%
50%
75%
100%
25%
50%
75%
100%