برای بستن ESC را فشار دهید

2 دقیقه
متوسط

مدیریت فعال

مدیریت فعال یا سرمایه‌گذاری فعال (Active Management) چیست؟ مدیریت فعال یا سرمایه‌گذاری فعال (Active Management) به استراتژی‌ اشاره دارد که توسط مدیران صندوق یا کارگزاران به…